TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXY , dollar, och lite uppdatering om läget.
Tror inte toppen är satt, ingen toppformation. Mer en konsolidering.
Tror den ska ner lägre, ingen bottenformation. Mer en konsolidering detta också.
Håller koll på vilket håll utbrott sker och nivåer tillsammans med indikator.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.