dalahast

DXY

Kort
dalahast Uppdaterad   
TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXY , liten analys på dollarn.
Kommentera: Trendkanaler inlagda. Strategi BB,MA9
Kommentera:
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.