TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXY , dollar. tankar efter dollars senaste utveckling. 98-nivå ? för att rekylera ner? Tycker den bildat en rätsidig triangel nu för att gå upp lite till?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.