TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Uk Oil - DXY : lite intressant! När dollar började passera motstånd så blev det oro i oljelägret och oljepriset stannade av

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.