nilsjan53

DXY

Lång
nilsjan53 Uppdaterad   
TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Håller koll på område ,röda, för en ev. stigning uppåt.
Kommentera:
Där gick den i mål!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.