TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Ser ut som DXY ska upp och testa 100-nivån igen .
Snabba indikatorn är i botten medan den långsammare ligger kvar uppe
Kommentera:
Kommentera: DXY håller sig i vimpel. Tre test av topplinje, två av bottenlinje.
Blir det ett tredje av botten och sedan utbrott uppåt?
Kommentera:
Kommentera: Utbrottet uppåt kom efter att nedre trendlinjen blivit punkterad
Kommentera:
Nu har den gått i mål!
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.