TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXY , dollar: Synd att det blev helg. Nu måste måndag inväntas Men just nu förefaller det som att det är divergens och en möjlig nedgång att vänta?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.