jan9011

DXY

Lång
jan9011 Uppdaterad   
TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Dollar ner och hämtar kraft på stödlinje för att klättra upp lite till?
Kommentera: 97,80-90 nivå är målet
Kommentera: Målet nåddes ganska precis!
Nu känns det som dollar är i en konsolidering om man tittar på D. Känns stängt på ovansidan för tillfället så förväntar mig en rekyl ner mot 95,6x för att hämta flera köpare.
Sker ett utbrott på ovansidan så är 98,1x nästa mål

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.