TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXY , dollar , verkar vilja ner och söka mer likviditet. Gapet är inte riktigt stängt så det kan vara ett område att hålla koll på. Om inte annat så för par med USD som motpart.
Kommentera: håller koll för detta scenario nu
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.