TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Vill se hur dollar reagerar i detta orderblock på monthly timeframe samt att vi har ett weekly ordsrblock i samma linje, Vi borde se dollarn ge en reaktion, skulle vi gå förbi 89.800 ser jag dollarn kunna droppa en bra bit. intressant läge för vad som kan komma inför nästa år 2021

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.