jan9011

DXY

Kort
jan9011 Uppdaterad   
TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXY och just nu dubbeltopp
Kommentera: Den dubbeltoppen sprack snabbt!
Nu är det nog runt 101 som gäller? Om inte Trumpen lyckas hitta på något som får dollarn att falla. Han vill nog inte ha sådan dyr dollar.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.