TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Dollarn börjar hitta stödnivåer? Kommer påverka både valutor och råvaror?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.