TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Tittar efter en kort trade inom markerat område.
Man kan även få ihop en HS-formation på DXY
Kommentera:
Utstoppad , men ide'n lever fortfarande
Kommentera:
Kommentera:
Nu hade den gått i mål om den fortfarande levt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.