TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXY och nya tankar runt dollar. Förra analysen med en AB-CD rörelse gick till slut in
Först söker jag en 1-2-3 rekyl ned för att sedan gå upp ytterligare
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.