TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXY och nya tankar runt dollar. Förra analysen med en AB-CD rörelse gick till slut in
Först söker jag en 1-2-3 rekyl ned för att sedan gå upp ytterligare
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.