Adamnk

DXY - Long setup (GÅ LONG PÅ EGEN RISK)

Lång
Adamnk Pro Uppdaterad   
TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
T1: 106
T2: 108

Jag gillar dessa setups, hittar support innan röd trendlinje, dvs vi går mer sidleds än nedåt nu. MEN var jävligt försiktiga på denna.
gå long på egen risk, fomc immorn + BOE och ECB resten av veckan. Jag tog en long USD/JPY på 135, men är redo att stänga om jag ser minsta svaghet.

Bra HTF support på 1M.
Kommentera:
Håller ingen position inför dagens FOMC, stängde min USD/JPY breakeven. Avvaktar nu tills efter nyheter har lagts sig.
Kommentera:
Håller bra efter CPI/FOMC. vi har fortfarande ECB idag

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.