TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXY ,dollar : tror den ska upp och göra ett avslut för den här gången strax . Blir det en candle med en längre svans, typ 2/3 svans, på ovansidan kan det vara signalen att det räcker för nu

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.