TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXY , dollar; ska vi få se en AB-CD rörelse?
Kommentera: DXY,30min. Ett GAP har uppstått. Tittar efter rekyl nedåt efter att GAP fyllts
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.