TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXY , dollar; ska vi få se en AB-CD rörelse?
Kommentera: DXY,30min. Ett GAP har uppstått. Tittar efter rekyl nedåt efter att GAP fyllts