TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXY , dollar: Senaste analysen trodde jag på att det var dags för kort. Men fick fel . Tog stöd av min kortningsnivå och fortsatte upp .
Nu frågar man sig om 100-nivån ska utmanas? Kan Trumpen släppa det över 100 och få USA att fortsätta exportera? Eller är det dags för något hyss för att få dollarn att gå nedåt igen?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.