TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
DXY gjort en Engulfing på 4h. Så räknar med uppgång för dollar och nedåt för E/U
Kommentera: Engulfingen fungerade inte den här gången.
Flyttar ner zonen och håller koll på nästa zon
Kommentera: Dollar får ingen fart i zonerna. Har ritat in två nya zoner att hålla koll på.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.