Stocklund_

EEVIA gör nytt ATH!

Lång
NGM:EEVIA   EEVIA HEALTH
EEVIA är en intressant aktie som jag personligen tror har mycket potential.

Aktien har gjort negativ divergence vilket ofta leder till en dipp nedåt. Jag tror den kommer dippa ned till tidigare stöd/motstånd zonen och sedan dra iväg mot mitt target som är runt 14-15 kr.

Bolaget har även snart en rapport vilket kommer bli riktigt intressant.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.