Metrofinans

Ehang. förra analysen gick upp med 100%

NASDAQ:EH   EHang Holdings Limited
Relativ hög RSI på korttid men visar en fortsatt trend upp . MACD blå linje genomborrat röd linje från sin lägsta nivå. SMA 150 tenderar att vara en stöd vid 65-67 USD. Vid en fortsatt upptränd är moståndet runt 100 USD. Bryter vi igenom den så får vi ta ett nytt analys.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.