Metrofinans

Ehang. Tekniskanalys. Låg RSI. träff på MACD

NASDAQ:EH   EHang Holdings Limited
Efter veckan röda dag så droppade Ehang med 10%. Kollar man RSI i månaden så är den relativ stadig och stöd och motstånd ser bra ut. Tror att 40 är första stödet annars 35 dollar. Hoppas på en 10 % uppgång i veckan.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.