Metrofinans

Ehang. Tekniskanalys. Låg RSI. träff på MACD

NASDAQ:EH   EHang Holdings Limited
Efter veckan röda dag så droppade Ehang med 10%. Kollar man RSI i månaden så är den relativ stadig och stöd och motstånd ser bra ut. Tror att 40 är första stödet annars 35 dollar. Hoppas på en 10 % uppgång i veckan.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.