UnknownUnicorn5243033

EKTA_B uppgång kortsiktig

OMXSTO:EKTA_B   ELEKTA AB SER. B
Om vi kan ta den sista nedåtgående trenden så flyger vi upp i trendkanalen
Vid positiv rapport så stärker det bara
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.