Stocklund_

Utbrott i elicera snart?!

Lång
OMXSTO:ELIC   ELICERA THERAPEUTICS AB
Vi kan se att elicera har bildat ett flagga. När en aktie bildar en flagga så måste aktien till slut att välja håll att bryta ut ifrån flaggan för att sedan påbörja en ny uppgång eller nedgång. Men i detta fall så ser det ut som att elicera kommer bryta ut uppåt på grund av följande.
. Klassisk 3 vågs rekyl brukar indikera på att ny uppgång kommer.
. MACD ser positiv ut.
. RSI ser positiv ut.
. 3 vågs rekylen kommer efter stor uppgång.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.