WolfofFalkenberg

Elicera uppföljare

Lång
WolfofFalkenberg Uppdaterad   
OMXSTO:ELIC   ELICERA THERAPEUTICS AB
liten korrektion på min analys av Elicera, det jag skrev i förra förblir det samma.
Kommentera: Verkar som vi är inne på E nu istället för förut. Blir bearish kortsigtikt vid nedbrott.
Kommentera: Vi verkar dessutom vara inne i en kortsiktig kil vi verkar stängt över idag 09/8
Kommentera: Verkar vara en simpel triangel och inte ABCDE, Kan bryta ut vart som helst. Bevaka
Trade stängt: Stopp nått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.