WolfofFalkenberg

Elicera Fibb-nivåer

WolfofFalkenberg Uppdaterad   
OMXSTO:ELIC   ELICERA THERAPEUTICS AB
Elicera är nere på fibonacci-0.618, kan vara en möjlig vändpunkt. Bryter den ner kan vi röra oss ner till nivåer mellan den sista fibb-nivån och lägsta nivå för kursen
Kommentera: Se dessutom RSI signalerna!
Handel aktiv
Trade stängt: Stopp nått: Hann stänga min position strax innan fallet. Nästa stöd är fib 0,786. Vi rör oss förövrigt i en ABC
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.