WolfofFalkenberg

Elicera therapeutics inkommande C-våg

OMXSTO:ELIC   ELICERA THERAPEUTICS AB
Elicera therapeutics. Ett av de bolag som är närmast en potentiell lösning i cancergåtan. Det finns ett flertal triggers och stor potential. Bolaget är nyligen börsnoterat så vi har inte mycket av information att gå på men det vi ser nu är en 1. Uppgång 2. Abcde retracement. Sedan spekulerar jag en C våg då den andra vågen just var en stor abcde vilket oftast är i våg 4 eller våg B. Därför tror jag snarare på en ABC än en 12345.
Kommentera: Skrolla upp i bilden för att hitta våg C(3)
Kommentera: Senaste top är troligen våg D och vi har nyligen kommit ner på våg E. jag har alltså ritat motståndet i triangeln lite felaktigt. Får se när vi får utbrott påriktigt
Kommentera: Iallafall ska vi upp nu!
Trade stängt: Stopp nått
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.