joetrapolini

Electrolux jämviktspendling

Kort
OMXSTO:ELUX_B   ELECTROLUX, AB SER. B
$ELUX stänger under nedre bollingerbandet nära jämn 200-kronorsnivå efter en tids konsolidering, tror på jämviktspendling mot 205-210-kr nivån kommande dagar.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.