Embracer har på senaste tid blivit rejält översåld och fått en reaktion på 6 månaders stödområde. Kommer bevaka konsolidering kring detta område med uppgångar på sikt. Anser att rimliga priset på Embracer är kring POC område på grafen utritad.

Om embracer stänger under 6 månaders demand område kommer jag vara negativ, men för tillfället tycker jag att detta område är riktigt bra område att ta position i.

Vill man vara säker på sin investering kan man vänta in trendskifte dvs . att vi inte gör någon ny botten.

Tekniskt = se graf på mina tankar.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.