alex165754

Ev bra köpläge inför utbrott

Lång
OMXSTO:EMBRAC_B   EMBRACER GROUP AB SER. B
Kan vara ett bra köpläge i Embracer nu som möjligtvis bryter ut norrut från en nedåtgående trend. Aktien har studsat på en supportlevel som har stark historisk anknytning och detta tyder därför på om den bryter igenom den nedåtgående trendlinjen på ett utbrott norrut. Om den inte klarar att bryta igenom den nedågående trendlinjen så kommer aktien förmodligen att forsätta sin trend nedåt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.