PappaInvest

Embracer vid intressant läge

Lång
OMXSTO:EMBRAC_B   EMBRACER GROUP AB SER. B
Higher lows där stigande stöd testats av och gått upp till motstånd vid 100 kr tidigare. Hyfsad R/R för lång här, S/L under stigande stöd vid ca 84. Vid bryt av stöd så finns stöd på runt 74. RSI på 42 i daily så köpare kommer ev. tillbaka här.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.