OMXSTO:EMBRAC_B   EMBRACER GROUP AB SER. B
Förhoppningsvis klättrar embracer ur sin kortsiktiga kil och rör sig i den större kanalen annars blir det nog vidare ner.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.