Embracer har avslutat rekylfasen med C-vågen vid 0,5 fib och ska nu påbörja en ny vågsekvens med 12345 uppåt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.