Embracer har avslutat rekylfasen med C-vågen vid 0,5 fib och ska nu påbörja en ny vågsekvens med 12345 uppåt.