WolfofFalkenberg

Embracer 3 köpsignaler!

Lång
OMXSTO:EMBRAC_B   EMBRACER GROUP AB SER. B
* Kursen har nu studsat för tredje gången på stödet. Det finns alltså en låg chans för att kursen bryter nedåt. Rör sig då kursen upp till motståndet har vi en fjärde studs på motståndet vilket oftast leder till utbrott!

* Formationen vi är i nu är en uppgående rätvinklig triangel. Motståndet förblir alltså samma men stödet stiger. Detta har en väldigt hög chans för att den just bryter uppåt!

* Just nu har kursen sjunkit till stödet. Men hur vet vi säkert att det kommer vända nu. Svaret är att vi har en positiv RSI diff vilket tyder på trendskifte. Detta är mitt personliga favoritköpsignal.

Faller kursen under stödet faller min analys och jag blir jag Bearish
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.