CME_MINI:EMD1!   E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
Hmm Mycket spännande tider nu isp antingen toppar vi här och nu eller så sk avi göra en riktigt fuling och stiga hårt hårt över taken sedan sköljas ner. KOlla Volymen något e på g!

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.