OMXSTO:EMPLI   EMPLICURE AB
Emplicure är ett Svenskt läkemedelsföretag. De utvecklar innovativa produkter som riktar sig mot omötta behov i samhället. Detta företag står starkt på sina grunder.

Företaget har nyligen börsnoterats där erbjudandet blev kraftigt övertecknat vilket visar att investerare är intresserade av företaget. Att just bolaget är nyligen börsnoterade betyder att företaget har en stor kassa för att "sätta fart" på företagets produkter osv . Läs gärna vidare om detta (info är tagit ifrån Emplicures hemsida.)

I det tekniska ser vi en klar Elliot wave struktur efter noteringen med fem korrekta vågor upp . Efter detta ser vi en régression ner till tidigare nivåer där vi ser en ABC. Risken med denna trade är att C inte är klar utan fortsätter ner till stöd för sedan uppgång eller vidare nedgång.

Jag tror dock att vi sätt det sista av C-vågen då vi rört os ner i en trend vilket vi nu brutit upp ur och flaggat. Därför anser jag att folk kommer börja ta positioner nu. Som target finns det många möjligheter. Kursen skulle kunna komma upp till tidigare toppar eller endast få en liten pump uppåt. Är ni sugna att ta egna positioner bör ni göra er egna uppfattning om target/stop-loss.

Indikatorn MACD visar att vi nu får en vändning till det bättre. Sedan visar OBV på att vi bör absolut ligga på högre nivåer än nu. Rör kursen sig i värsta fall under stödet blir jag bearish och min analys faller.


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.