penser

Enquest

Lång
OMXSTO:ENQ   ENQUEST PLC
Enquest kan stå inför ett ubrott upp ur sin långa konsolideringsformation.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.