penser

Enquest

Lång
OMXSTO:ENQ   ENQUEST PLC
111 visningar
2
Enquest kan stå inför ett ubrott upp ur sin långa konsolideringsformation.