jan9011

Enquest

Lång
OMXSTO:ENQ   ENQUEST PLC
Enquest försökte sig på att ta steget upp i nästa kanal idag. Få se om det lyckas?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.