UnknownUnicorn6096947

Uppföljning Enzymatica - numera aktiv handel

Lång
OMXSTO:ENZY   ENZYMATICA AB
ENZY har tappat över 50% sedan jag först tittade på denna under hösten 2020. Köpte en mindre post igår i samband med den kraftiga marknadsreaktionen. Var tveksam till om det verkligen var botten så agerade lite försiktigt. Idag ner ytterligare nästa 20%, och numera handel under 10kr och på samma nivåer som för över 1 år sedan. Detta är enligt mig en överreaktion. Köper en större laddning till här.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.