Stocklund_

Eolus vind har byggt en Triangel/flagga!

Lång
OMXSTO:EOLU_B   EOLUS VIND AB SER. B
Extremt intressant läge att bevaka i Eolus vind nu! Aktien har rört sig mestadels i sidleds sen den noterades och nu på senare tid har den börjat röra sig uppåt med högre toppar och högre bottnar. Vi kan även se att den tidigare har vart ned till SMA 180 och sedan vänt upp och det har den gjort ett flertal gånger, nu är vi där nere igen runt SMA 180 plus att den byggt en fin flagga och i mina ögon är det hör ett extremt fint läge! Så aktien är absolut intressant att bevaka de kommande dagarna/veckorna.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.