OMXSTO:ERIC_B   ERICSSON, TELEFONAB. L M SER. B
Även fast det finns ett motstånd vid nuvarande kurs, tyder rsi på ett utbrott uppåt. Inväntar signal och säljer vid överköpt läge.
Ingen köprekomendation, vill bara dela med mig av lite tankar

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.