OMXSTO:ERIC_B   ERICSSON, TELEFONAB. L M SER. B
Ericsson tog mycket stryk igår. Är nog inte riktigt klar med nedgången så går nog att korta på rekyl upp . 84,4 motstånd , 77-78 stöd

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.