OMXSTO:ERIC_B   ERICSSON, TELEFONAB. L M SER. B
Ericsson: Håller koll på en ev. HS-formation på denna.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.