jan9011

Enorama Pharma

Kort
OMXSTO:ERMA   ENORAMA PHARMA AB
Enorama Pharma börjar närma sig toppen? Lite väl snabb uppgång?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.