inboxmover

Möjlig dubbelbotten som möter månads och veckotrendlinje.

CME_MINI:ES1!   S&P 500 E-mini terminer
S&P 500 terminen ( ES1! )
Tidsupplösning 4H (varje stapel 4H)
Möjlig dubbelbotten som möter månads och veckotrendlinje.
Kursen har redan varit nere och mött månadstrendlinjen.
Kan bli att kursen inte riktigt når ner innan eventuell uppgång.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.