Tradekursen

Hur vi kan förutspå dags-högsta i index och forex!

Utbildning
CME_MINI:ESH2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (MAR 2023)
Jag ger i den här videon en liten lektion i hur vi kan förutspå vissa nivåer under en tradingdag. Tanken med videon är att väcka uppmärksamhet. Jag kommer inte hinna ge er full förståelse för allt jag gör men min förhoppning är att man kan se att det är mer troligt att priset levereras algoritmiskt och inte genom köp och säljtryck. Varför är det så viktigt för mig att försöka övertyga er om?
Är marknaden manipulerad till sin minsta beståndsdel, innebär det då inte att man också kan förutspå vissa nivåer? Innebär inte det mer möjlighet för oss alla att tjäna pengar? För om marknaden är helt random genom att köp och sälj ordrar styr marknaden, då kan vi bara förlita oss på vår riskhantering och på tveksamma indikatorer. Här har vi en riktigt edge att utforska!

(Jag säger ett par saker som är felaktigt: Jag säger att vi fick highen för veckan, det jag menade är highen för dagen. Jag projecerar den sista swing lowen med fibben och får andra nivåer mellan föregående high och den förutspådda nivåen men använder bara den förutspådda nivån varför? Jo för jag har redan fått flest konfluenser vid 4104.25 och dessa nivåer kom också upp i de sista två fibbarna och där vi har mest konfluenser det är där mitt fokus ligger.)

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.