CME_MINI:ESH2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (MAR 2023)
Ännu en trejd denna gång under PM-sessionen. Vi gick ner till purpulsonblock som är ett orderblock inuti ett annat orderblock.
(Ett orderblock är förenklat en "förändring i leveransen av pris" och har inget med candlet i sig att göra men det visar sig som ett candle när vi ex är i en bull marknad och vi har ett nedåtgående candle som vi direkt passerar förbi ovanför vid vissa viktiga nivåer, då har vi ett orderblock. Jag hade entry precis där priset vände men pga spread eller liknande så fylldes inte min trejd. Men det kommer nya möjligheter.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.