CME_MINI:ESM2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (JUN 2023)
Beskriver marknaden i nutid och vad vi kan förvänta oss om vi bryter en närliggande nivå. Ni får följa min argumentation för caset i videon.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.