CME_MINI:ESM2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (JUN 2023)
Gick in under 14-15 PM sessionen i ett FVG då vi hade target under oss. Tyvärr gick den till förlust vilket inte gör något.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.