CME_MINI:ESM2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (JUN 2023)
En long trejd förklarad och hanterad. Ingen demo inga riktiga pengar, bara en "pappers trejd". Algoritmiska nivåer synliggörs.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.